REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0204m

Roll de pedra natural. Cream Levante, 18x2 cm.

1,008,298,294,660,2656,21
Subministrament i col·locació de Rolle of Marble Levante Cream, per a interiors, polit; Rebut amb un adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb un lliscament reduït i un temps obert ampliat. Fins i tot es va tornar a enganxar amb morter articular de ciment, CG1, per a articulacions mínimes (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,09
%02%Costos indirectes0,030,24
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0420mNational Marble Rolle, Levante Cream, 18x2 cm, cara i cançons polides.0,2012,252,45
REU0421kgAdhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb un lliscament reduït i un temps obert ampliat, compost de ciment, agregats seleccionats, additius especials i resines, per a una fina capa de paviments naturals de pedra.0,561,250,70
REU0112kgReanint morter per a recobriments, interior o exterior, pedra natural, polit o per polit, compost de ciment, àrid amb pols de marbre, pigments resistents a alcalis i additius especials.0,081,880,15
MOU0033h1er oficial de Solidor. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,2617,934,664,660,26
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 20/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 19/06/2019
Observacions: Preu CYPE (10x2 cm) RSP020 6,29 €. Ive Price (crema d’ivori, 18x2 cm) ERSP23ACFB 12,65 €. ACAE Price (Sense Review) (Blanco Carrara, 7x2 cm) UBAF_405 10,88 €. Preu revisat de la peça de marbre a Internet
Editar preu