REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0204m

Entornpeu de pedra natural. Crema Llevant, 18x2 cm.

1,008,298,294,660,2656,21
Subministrament i col·locació d'entornpeu de marbre Crema Llevant, per interiors, polit; rebut amb adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. Fins i tot rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,09
%02%Costos indirectes0,030,24
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0420mEntornpeu de marbre nacional, Crema Llevant, 18x2 cm, cara i cantells polits.0,2012,252,45
REU0421kgAdhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, compost de ciment, àrids seleccionats, additius especials i resines, per a la col·locació en capa fina de paviments de pedra natural.0,561,250,70
REU0112kgMorter de rejuntat per a revestiments, interiors o exteriors, de pedra natural, polida o per a polir, compost de ciment, àrids a força de pols de marbre, pigments resistents als àlcalis i additius especials.0,081,880,15
MOU0033hOficial 1ª enrajolador. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,2617,934,664,660,26
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 20/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 19/06/2019
Observacions: Preu Cype (10x2 cm) RSP020 6,29 €. Preu IVE (crema marfil, 18x2 cm) ERSP23acfb 12,65 €. Preu ACAE (sense revisar) (blanc carrara, 7x2 cm) UBAF_405 10,88 €. Revisat preu de la peça de marbre a internet
Edita preu