REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0203

Tractament d'acabat superficial en paviment interior de marbre.

1,0011,0511,0510,251,0592,76
Polit i abrillantat de paviment de pedra natural mitjançant màquina polidora i abrillantat mitjançant màquina d'abrillantar amb plat de llana d'acer o esponja sintètica, de paviment interior de marbre; el polit constarà de tres fases: la primera (desbastat o rebaix) per a eliminar les celles que poguessin existir, utilitzant una mola de 60, segons el tipus de pedra natural i l'estat en què es trobi el paviment; la segona (planificat o polit bast) per eliminar els ratllats i defectes produïts en la fase anterior, amb abrasiu de gra 120, estenent a continuació novament la pasta per a junts, mantenint la superfície humida 24 hores i deixant endurir altres 48 hores abans del següent procés; i la tercera (afinat), amb abrasiu de gra 220; l'abrillantat es realitzarà mitjançant el mètode de l'cristal·litzat utilitzant moles de 400 o superior amb aplicació posterior de producte abrillantador, una vegada estigui perfectament sec i uniforme el paviment. Fins i tot part proporcional d'unió després del polit bast, retirada de llots procedents de l'polit fi i neteja prèvia a l'abrillantat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,21
%02%Costos indirectes0,030,32
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0422hPolidora per a paviments petris o de terratzo, composta per plats giratoris als que s'acoblen una sèrie de moles abrasives, refrigerades amb aigua.0,354,451,561,560,35
REU0423hAbrillantadora per al cristal·litzat o l'abrillantat de paviments petris o de terratzo, composta per plat de llana d'acer o esponja sintètica.0,222,350,520,520,22
REU0426kgMorter de rejuntat per a revestiments, interiors o exteriors, de pedra natural, polida o per a polir, compost de ciment, àrids a força de pols de marbre, pigments resistents als àlcalis i additius especials.0,151,800,27
MOU0052hOficial 1a polidor de paviments. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,3017,935,385,380,30
MOU0053hAjudant de polidor de paviments. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,1815,502,792,790,18
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 20/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 19/06/2019
Observacions: Preu Cype RSP030 8,51 €. Preu IVE (rebaixat) RRSP4a 3,37 €, (polit) RRSP5a 3,37 €, (abrillantat) RRSP6a 2,81 €. Preu ITeC (sense revisar) E9Z2A100 7,52 €.
Edita preu