REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0202u

Lluminària encastada tipus Downlight. 250 mm.

1,00120,41120,4115,050,9012,50
Subministrament i instal·lació de lluminària de sostre Downlight, de 250 mm de diàmetre, per 2 làmpades fluorescents TC-D de 26 W; amb bastiment exterior i cos interior d'alumini injectat, lacat, color blanc; reflector d'alumini d'alta puresa i balast magnètic; protecció IP 20 i aïllament classe F. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i comprovada
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,30
%02%Costos indirectes0,033,50
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0432uLluminària de sostre Downlight, de 250 mm de diàmetre, per 2 làmpades fluorescents TC-D de 26 W; amb bastiment exterior i cos interior d'alumini injectat, lacat, color blanc; reflector d'alumini d'alta puresa i balast magnètic; protecció IP 20 i aïllament classe F.Lluminària Ull de bou, 10 cm diàmetre, DULUX 13W, MASTERLIGHTLuminaria tipus ull de bou per fluorescent estalviador (amb filtre E-27) o Dulux de 13W, fabricat en injecció d'alumini amb o sense vidre d'acord a modelo.Incluye llum (s ) i balast magnètic o electrònic a elecció.1,0089,7689,76
REU0433uLlum fluorescent compacta TC-D de 26 W.2,005,3510,70
REU0434uMaterial auxiliar per a instal·lació d'aparells d'il·luminació.1,001,101,10
MOU0031hOficial 1ª electricista. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,4517,938,078,070,45
MOU0032hAjudant d'electricista. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,4515,506,986,980,45
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 20/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 19/06/2019
Observacions: Preu Cype III100 111,24 €. Preu IVE EILI8hc 84,14 €. Preu ITeC (sense revisar) EH2DA4D6 82,99 €.
Edita preu