REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0201u

Substitució del vessant de balcó exterior.

1,0020,5420,548,060,5039,24
La substitució de canonades de Balcó Spillman incloent l'expansió del forat a la paret de la fàbrica, eliminació de canonades anterior, la nova instal·lació de canonades executada amb perfil de PVC rectangular de 5x4 cm, fins i tot pendent i farcit de perímetre, vol mínim de 3 cm.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,16
%02%Costos indirectes0,030,59
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0657uCartutx de massilla de silicona neutra.0,153,200,48
REU0656uGargoia d'alumini anoditzat, secció de 50x50 mm, elaborada amb perfil d'alumini quadrat i acabat amb forma de tall de 45 °.1,002,252,25
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,2517,934,484,480,25
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2514,313,583,580,25
REU0241uMaterial de construcció per a la maçoneria d'intervenció senzilla0,2045,009,00
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/01/2015
Zona València
Observacions: AO0009
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 9/06/2017
Observacions:
Editar preu