REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0200u

Redacció d'Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació de façana (50 UI)

1,00711,69711,69491,4222,9069,05
Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,025,62
%02%Costos indirectes0,0314,13
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / Més informació6,0022,00132,00132,006,00
MOU0064hAuxiliar tècnic. Nivell professional V (Font: IVE). / Més informació2,7020,5855,5755,572,70
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient5,7018,08103,0698,155,70
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació1,7069,30117,81112,205,10
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,7025,0042,5042,501,70
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,7030,0051,0051,001,70
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0090,0090,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,00100,00100,00
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 25/03/2019
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0164, RE0180, RE0199, RE0200.
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 25/03/2019
Observacions:
Editar preu