REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0195u

Direcció facultativa de rehabilitació de façana (50 UI)

1,00987,83987,83735,9032,6074,50
Direcció facultativa de les obres descrites en projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 50 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,022,62
%02%Costos indirectes0,036,63
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0186uVisita a obra del director d'obra5,5068,88378,84302,5013,75
RE0187uVisita a obra del director d'execució5,5068,88378,84302,5013,75
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / més informació1,7022,0037,4037,401,70
MOU0066hCoordinador / Tècnic superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació1,7025,0042,5042,501,70
MOU0081hDirector / Tècnic superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació1,7030,0051,0051,001,70
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0050,0050,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0040,0040,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0181, RE0193, RE0194, RE0195.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu