REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0178u

Dedicació d'un tècnic a la presa de dades o estat actual en una unitat d'inspecció, sense desplaçament

1,0010,8110,8110,290,5095,19
Dedicació d'un tècnic a treballs de camp, com presa de dades o alçament d'estat actual en una unitat d'inspecció en edifici o local. No inclou el desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,21
%02%Costos indirectes0,030,31
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0064hAuxiliar tècnic. Nivell professional V (Font: IVE). / Més informació0,5020,5810,2910,290,50
Observacions:
La consideració d'unitat d'inspecció independent variarà en funció de la finalitat del reconeixement ocular i s'especificarà en cada cas particular.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/03/2019
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0156, RE0159, RE0169, RE0178, RE0186, RE0187, RE0188, RE0433,RE0499. Es tracta d'auxiliars descriptius d'actuacions que comporten el cost d'un desplaçament RE0153. El cost de desplaçament de qualsevol partida o auxiliar s'hauria d'incloure fent ús d'aquests auxiliars (no directament amb RE0153). Així, totes aquestes partides inclouen RE0153, a excepció de RE0159 i RE0178, perquè es refereixen a una unitat d'inspecció; per això, han d'anar acompanyades de RE0156, la qual sí inclou el desplaçament.
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 27/03/2019
Observacions:
Editar preu