REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0178u

Presa de dades i alçament d'estat actual (1 UI)

1,00207,64207,64187,169,5090,14
Presa de dades i alçament de l'estat actual per a 1 unitat d'inspecció. Inclou l'elaboració dels plànols d'estat actual.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0159uReconeixement ocular d'una unitat d'inspecció en edifici o local1,0023,1023,1022,001,00
RE0278uDedicació d'un tècnic a l'alçament de l'estat actual2,0080,93161,86154,168,00
RE0153uDesplaçament d'un tècnic (distància en intervals de 10 km o fracció)2,0011,3422,6811,000,50
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 17/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0156, RE0159, RE0169, RE0178, RE0186, RE0187, RE0188, RE0499. Es tracta d'auxiliars descriptius d'actuacions que comporten el cost d'un desplaçament RE0153 (a excepció de RE0159). El cost de desplaçament de qualsevol partida o auxiliar s'hauria d'incloure fent ús d'aquests auxiliars (no directament amb RE0153).
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu