REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0167u

Redacció de certificació energètica (50 UI)

1,001.114,871.114,871.051,1947,2594,29
Redacció de certificació energètica per a un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 235/2013 de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Inclou: visita del tècnic certificador per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 16 unitats d'inspecció, elaboració del certificat, inscripció en el registre i obtenció de l'etiqueta d'eficiència energètica.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,0210,32
%02%Costos indirectes0,0315,48
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / més informació18,0022,00396,00396,0018,00
MOU0081hDirector / Tècnic superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació4,0030,00120,00120,004,00
RE0156uVisita de reconeixement, inspecció ocular o intervenció presencial1,00115,08115,0899,004,50
RE0159uReconeixement ocular d'una unitat d'inspecció en edifici o local16,0023,10369,60352,0016,00
RE0271uDedicació d'un tècnic al registre telemàtic de documentació0,5023,1011,5511,000,50
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient4,2518,0876,8473,194,25
Observacions:
El preu inclou l'avaluació de l'estat de conservació, l'avaluació de les condicions bàsiques d'accesibilitat universal i la certificació d'eficiència energètica de l'edifici, segons es diu en la 'Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas'. A més inclou la gestió d'inscripció del certificat en el registre però no el pagament de les taxes corresponents ni el visat del col·legi profesional. Es considera unitat d'inspecció independent cadascuna de les següents: cada habitatge independentment de la superfície; un local d'ús comercial, magatzem, garatge o qualsevol altre ús diferent al d'habitatge, en un mateix nivell i fins a 200 m² de superfície construïda o fracció. La intensitat d'inspecció mínima considerada prové de la 'Guía del Informe de Evaluación del Edificio. Comunidad Valenciana' (IVE Institut Valencià de l'Edificació), i està condicionada a la facilitat i permís d'accés per part dels propietaris.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0151, RE0165, RE0166, RE0167.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu