REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0167u

Redacció de certificació energètica (50 UI)

1,00955,08955,08899,0140,5594,13
Redacció de certificació energètica per a un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 235/2013 de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Inclou: visita del tècnic certificador per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 16 unitats d'inspecció, elaboració del certificat, inscripció en el registre i obtenció de l'etiqueta d'eficiència energètica.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,029,88
%02%Costos indirectes0,0314,82
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament1,0068,8868,8855,002,50
RE0159uDedicació d'un tècnic al reconeixement ocular d'una unitat d'inspecció en edifici o local, sense desplaçament16,0011,55184,80176,008,00
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / Més informació17,0022,00374,00374,0017,00
RE0271uDedicació d'un tècnic al registre telemàtic de documentació3,8023,1087,7883,603,80
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient5,2518,0894,9290,415,25
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació4,0030,00120,00120,004,00
Observacions:
El preu inclou la gestió d'inscripció del certificat en el registre però no el pagament de les taxes corresponents ni el visat del col·legi profesional. Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell. La intensitat d'inspecció mínima considerada prové de la 'Guía del Informe de Evaluación del Edificio. Comunidad Valenciana' (IVE Institut Valencià de l'Edificació), i està condicionada a la facilitat i permís d'accés per part dels propietaris.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 25/03/2019
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0151, RE0165, RE0166, RE0167.
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 25/03/2019
Observacions:
Editar preu