REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0162u

Valoració econòmica per a informe o dictamen

1,00157,50157,50150,005,0095,24
Valoració econòmica justificada de reparació de patologies, esmena de deficiències, etc., com a part inseparable d'un dictamen pericial, al qual complementa. Considerant un màxim de 6 partides valorades , amb o sense descomposició.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,023,00
%02%Costos indirectes0,034,50
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació5,0030,00150,00150,005,00
Observacions:
El concepte descrit en aquesta partida no substitueix el preceptiu projecte d'edificació ni equival al seu amidament i pressupost.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions:
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu