REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0160u

Redacció d'informe i dictamen (1 UI)

1,00696,36696,36663,2022,6095,24
Redacció d'informe i dictamen per a 1 unitat d'inspecció, consistent en l'exposició per escrit de les circumstàncies observades en el reconeixement de l'immoble, amb explicacions tècniques, econòmiques, etc., i amb l'opinió sobre la qüestió sotmesa a consideració i justificada en base a l'informe. Inclou: visites i desplaçament i visita del pèrit per a inspecció de l'immoble.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,0213,00
%02%Costos indirectes0,0319,50
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació20,0030,00600,00600,0020,00
MOU0066hCoordinador / Tècnic superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació2,0025,0050,0050,002,00
RE0159uReconeixement ocular d'una unitat d'inspecció en edifici o local0,6023,1013,8613,200,60
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida l'anàlisi de documentació, el cost de cales o assaigs de laboratori, la valoració de terrenys, construccions, obres o reparacions, l'assessorament en procediment judicial ni la compareixença en organisme judicial. Es considera unitat d'inspecció independent cadascuna de les següents: cada habitatge independentment de la superfície; un local d'ús comercial, magatzem, garatge o qualsevol altre ús diferent al d'habitatge, en un mateix nivell i fins a 200 m² de superfície construïda o fracció.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 30/04/2014
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0158, RE0160.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu