REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0160u

Redacció d'informe i dictamen (1 UI)

1,00845,69845,69794,8228,8093,98
Redacció d'informe i dictamen per a 1 unitat d'inspecció, consistent en l'exposició per escrit de les circumstàncies observades en el reconeixement de l'immoble, amb explicacions tècniques, econòmiques, etc., i amb l'opinió sobre la qüestió sotmesa a consideració i justificada en base a l'informe. Inclou: visites i desplaçament i visita del pèrit per a inspecció de l'immoble.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,0213,00
%02%Costos indirectes0,0319,50
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació20,0030,00600,00600,0020,00
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament1,0068,8868,8855,002,50
RE0159uDedicació d'un tècnic al reconeixement ocular d'una unitat d'inspecció en edifici o local, sense desplaçament0,6011,556,936,600,30
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació2,0025,0050,0050,002,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient1,0018,0818,0817,221,00
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació1,0069,3069,3066,003,00
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida l'anàlisi de documentació, el cost de cales o assaigs de laboratori, la valoració de terrenys, construccions, obres o reparacions, l'assessorament en procediment judicial ni la compareixença en organisme judicial. Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 20/11/2019
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0158, RE0160.
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 20/11/2019
Observacions:
Editar preu