REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0158u

Redacció d'informe i dictamen

1,00630,00630,00600,0020,0095,24
Redacció d'informe i dictamen, consistent en l'exposició per escrit de les circumstàncies observades en el reconeixement de predis, edificis, documents, etc., o en l'examen de la qüestió que es considera, amb explicacions tècniques, econòmiques, etc., i amb l'opinió sobre la qüestió sotmesa a consideració i justificada en base a l'informe.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,0212,00
%02%Costos indirectes0,0318,00
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació20,0030,00600,00600,0020,00
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida la visita i inspecció de l'immoble, l'anàlisi de documentació, el cost de cales o assaigs de laboratori, la valoració de terrenys, construccions o obres, l'assessorament en procediment judicial ni la compareixença en organisme judicial.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/03/2019
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0158, RE0160.
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 27/03/2019
Observacions:
Edita preu