REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0155u

Compareixença d'un perit davant magistrat

1,00194,88194,88175,006,5089,80
Compareixença d'un perit en organisme judicial, com a conseqüència d'una citació judicial, en presència de magistrat o del seu representant (en vista oral o en reconeixement in situ), per a respondre preguntes o fer aclaracions, inclús temps d'espera i visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,022,40
%02%Costos indirectes0,033,60
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació4,0030,00120,00120,004,00
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament1,0068,8868,8855,002,50
Observacions:
Es certificarà la compareixença sempre que siga conseqüència d'una citació judicial, inclús si finalment no es sol·licita la intervenció del perit.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 19/03/2018
Observacions:
Editar preu