REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0152u

Renovació de llicència municipal d'ocupació d'un habitatge

1,00294,26294,26259,0510,5088,03
Renovació de llicència municipal d'ocupació d'un habitatge, d'acord amb la normativa municipal. Inclou: visita a l'habitatge del tècnic, emissió de certificat tècnic de compliment de les condicions d'habitabilitat, tramitació de la declaració responsable de renovació, sol·licitud i taxes, i obtenció de la cèdula d'ocupació.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,023,00
%02%Costos indirectes0,034,50
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament1,0068,8868,8855,002,50
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació4,0030,00120,00120,004,00
RE0433uDedicació de personal a una gestió administrativa en una entitat externa, inclús desplaçament1,0058,8458,8445,442,50
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient0,5018,089,048,610,50
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,0030,0030,0030,001,00
Observacions:
El preu no inclou el pagament de les taxes municipals per expedició de la cèdula d'habitabilitat.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 25/03/2019
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 25/03/2019
Observacions:
Editar preu