REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0150u

Extintor portàtil de neu carbònica CO2, eficàcia 34B, de 2 kg.

1,0068,3268,322,860,204,19
Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, amb got difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Totalment muntat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,06
%02%Costos indirectes0,031,99
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0249uExtintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, amb got difusor, segons UNE 23110.1,0062,9562,95
REU0588uPlaca de senyalització de Equips contra incendis, de poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm, segons UNE 23033-1. i material auxiliar per a la seva fixació.0,123,850,46
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,2014,312,862,860,20
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 16/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 8/06/2017
Observacions: Preu Cype IOX010 87,56 €. Preu IVE EIIE1cb 70,34 €. Preu ITeC EM31321J 57,65 €.
Edita preu