REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0149u

Extintor polivalent ABC 6 kg eficàcia 21A-113B.

1,0046,4246,422,860,206,16
Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Totalment muntat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,06
%02%Costos indirectes0,031,35
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0223uExtintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, segons UNE 23110.1,0038,3038,30
REU0588uPlaca de senyalització de Equips contra incendis, de poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm, segons UNE 23033-1. i material auxiliar per a la seva fixació.1,003,853,85
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,2014,312,862,860,20
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 16/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 8/06/2017
Observacions: Preu Cype IOX010 44,29 €. Preu IVE EIIE1be 50,63 €. Preu ITeC EM31261J 46,71 €.
Edita preu