REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0145u

Porta tallafocs d'acer galvanizado.RF-120 1 fulla 900X200 cm.

1,00516,27516,2730,621,905,93
Subministrament i col·locació de porta tallafocs pivotant homologada, EI2 120-C5, segons UNE-EN 1634-1, d'una fulla de 74 mm de gruix, 900x2000 mm de llum i alçada de pas, per a un buit d'obra de 1000x2050 mm, acabat lacat en color blanc formada per 3 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, ensamblades i montades, amb càmara intermitja de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, fins i tot quatre frontisses de doble pala regulables en alçada, soldades al marc i cargolades a la fulla, segons UNE-eN 1935, ferradura embotida de tancament a un punt, escuts, cilindre, claus i manovelles antienganxament RF de nylon color negre, fins i tot tancaportes per a ús moderat. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació en obra. Totalment muntada i provada.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,61
%02%Costos indirectes0,0315,02
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0216uPorta tallafocs pivotant homologada, EI2 120-C5, segons UNE-EN 1634-1, d'una fulla de 74 mm de gruix, 900x2000 mm de llum i alçada de pas, per a un buit d'obra de 1000x2050 mm, acabat lacat en color blanc formada per 3 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, ensamblades i montades, amb càmara intermitja de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, fins i tot quatre frontisses de doble pala regulables en alçada, soldades al marc i cargolades a la fulla, segons UNE-eN 1935, ferradura embotida de tancament a un punt, escuts, cilindre, claus i manovelles antienganxament RF de nylon color negre.1,00373,00373,00
REU0217uTancaportes per a ús moderat de porta tallafocs d'una fulla, segons UNE-EN 1154.1,0097,0297,02
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,9517,9317,0317,030,95
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,9514,3113,5913,590,95
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 16/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 8/06/2017
Observacions: Preu Cype LFA010 493,14 €. Preu IVE EIIP1bddab 401,51 €. Preu ITeC EASA91D2 339,63 €.
Edita preu