REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0144

Apuntalament bigueta de formigó en forjat.

1,005,335,333,870,2472,61
Apuntalament de forjat de biguetes auto-resistent de llums de fins a 4.5m, amb sotaponts, dorments i puntals metàl·lics, considerant 5 usos en els elements de fusta i 50 usos en els puntals metàl·lics, fins i tot desapuntalament, neteja i emmagatzematge.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,08
%02%Costos indirectes0,030,15
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0211uApuntalament pal metàl·lic telescòpic 3.50m 25 uts ús0,750,700,53
REU0202Tauler fusta Amtz 7.6x15-20 cm, 5 usos0,0144,100,66
REU0201kgPunta acer per a construcció 17x70, caixa 3 kg.0,031,200,04
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,1217,932,152,150,12
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,1214,311,721,720,12
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 8/06/2017
Observacions: Preu Cype 0PC010 17,79 €. Preu IVE DDCP1a 7,65 €. Preu ACAE UGEN_E01AA2 41,58 €.
Edita preu