REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0143m

Sanejat estructural cara inferior bigueta de formigó.

1,0018,2818,2812,820,9470,13
Sanejat de bigueta de formigó o ceràmica mitjançant demolició de l'revestiment existent, cort dels tancaments o particions interiors que atesten en contra, neteja de el suport fins a deixar completament net el formigó o la base de la sabatilla, sanejat de les zones descarnades per corrosió, passivat de les armadures amb una imprimació inhibidora de la corrosió Sika FerroGard-903 o similar i recomposició de l'recobriment amb un morter estructural d'alta resistència inicial i retracció controlada Sika Top o Structurite de la casa Thoro o similar. Fins i tot petit material i mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució, revestiments similars als que existien prèvia a l'actuació i acabats finals. Totalment executat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,19
%02%Costos indirectes0,030,42
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0141mPicat de guix de la cara inferior de bigueta1,003,683,683,500,37
REU0145kgSika top Armatec 110-Epocem inhibidor de la corrosió i pont d'unió, pot 4kg, 3 components: A + B + C.0,854,153,53
REU0031kgMorter estructural de resines, producte Aplicatec R4, en sacs de 25 kg.1,750,651,14
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,3217,935,745,740,32
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,2514,313,583,580,25
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 8/06/2017
Observacions: Partides similars: Preu Cype (reparació estructural de bigueta de formigó mitjançant aplicació manual de morter de reparació de dos components a base de resina epoxi) EHY025 200,94 € / m². Preu IVE (reparació paraments de formigó) REHP31a 85,26 € / m². Preu ITeC (reparació paraments de formigó) K45RU520 190,85 € / m².
Edita preu