REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0142m

Forged la cara inferior picada, per al sistema de reforç de Mecanoviga.

1,008,798,798,370,6895,22
Guix picat a les parets horitzontals de la base de sabates base que es reforçarà o es desinfectarà fins que es vegin i netegin completament la cara inferior d’elles per a la unió correcta entre elles i el sistema de reforç utilitzat, fins i tot la part proporcional necessària de la demolició dels rius d’interrupció de les vinyes del forjat per a l'execució correcta de les accions de reforç de les visites amb un sistema Mecnoviga o similar, neteja, recollida i càrrega de deixalles al peu de càrrega.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,17
%02%Costos indirectes0,030,25
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,2217,933,943,940,22
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2814,314,014,010,28
REU0204hSimulacre mecànic0,182,350,420,420,18
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 8/06/2017
Observacions: Jocs similars: Preu CYPE (revestiment de guix a la paret interior horitzontal) DRF020 8,94 €/m². Preu Ive (guix de guix picat en parets horitzontals) DDDR6BB 8,03 €/m². Preu ITEC (relé d'Enjesados) K2182301 6,64 €/m².
Editar preu