REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0142m

Picat cara inferior bigueta forjat, per a reforç sistema Mecanoviga.

1,008,798,798,370,6895,22
Picat de l'arrebossat de guix en paraments horitzontals de la base de les sabatilles de les biguetes que hagin de ser reforçades o sanejades fins a deixar completament vista i neteja la cara inferior de les mateixes per a la correcta unió entre aquestes i el sistema de reforç utilitzat, fins i tot la part proporcional necessària de demolició dels rius d'entrebigat de revoltons dels forjats per a la correcta execució de les actuacions de reforç de les biguetes amb sistema Mecanoviga o similar, neteja, recollida i càrrega de runa a peu de càrrega.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,17
%02%Costos indirectes0,030,25
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,2217,933,943,940,22
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,2814,314,014,010,28
REU0204htrepant mecànica0,182,350,420,420,18
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 8/06/2017
Observacions: Partides similars: Preu Cype (picat de revestiment de guix en parament interior horitzontal) DRF020 8,94 € / m². Preu IVE (picat d'arrebossat de guix en paraments horitzontals) DDDR6bb 8,03 € / m². Preu ITeC (repicat de enguixats) K2182301 6,64 € / m².
Edita preu