REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0141m

Picat de guix de la cara inferior de bigueta

1,003,683,683,500,3795,11
Picat de arrebossat de guix de la cara inferior de les biguetes d'un forjat, fins a deixar la seva superfície completament vista i neta, fins i tot neteja, recollida i càrrega de runa a camió o contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,07
%02%Costos indirectes0,030,11
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,2214,313,153,150,22
REU0204htrepant mecànica0,152,350,350,350,15
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 8/06/2017
Observacions: Partides similars: Preu Cype (picat de revestiment de guix en parament inteior horitzontal) DRF020 8,94 € / m². Preu IVE (picat d'arrebossat de guix en paraments horitzontals) DDDR6bb 8,03 € / m². Preu ITeC (repicat de enguixats) K2182301 6,64 € / m².
Edita preu