REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0140

Decapat superficial de baranes metàl·liques, amb dissolvent gel.

1,0016,3216,3214,700,8290,07
Decapat de pintures existents sobre barana o reixa metàl·lica, amb dissolvents, eliminant les successives capes de pintura existents i d'òxid que poguessin existir, mitjançant espàtules o papers de vidre, fins i tot retirada d'enderrocs i càrrega en contenidor, sense transport a abocador
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,29
%02%Costos indirectes0,030,47
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0003hOficial 1a pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,8217,9314,7014,700,82
REU0210lDecapant gel pintures esmalts0,109,000,86
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 8/06/2017
Observacions: Preu Cype RYP006 27,94 €. Preu IVE RFSL1aa 14,66 €. Preu ITeC K87A2201 12,37 €.
Editar preu