REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0139m

Segellat de fissura en formigó, amb material termoplàstic.

1,005,245,243,580,2368,32
Segellat de fissura en superfície de formigó amb material termoplàstic, amb una relació amplada / profundidd de 2/1 a 1/1.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,07
%02%Costos indirectes0,030,15
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0208kgAdhesiu cautxú asfàltic tipus PB-II0,014,460,04
REU0209uMassilla asfalt elastomèric0,0440,001,40
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,0817,931,431,430,08
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,1514,312,152,150,15
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 8/06/2017
Observacions: Preu Cype (reparació de fissures i defectes superficials, amb morter sense ciment) RYY010 14,39 € / m². Preu IVE REHP11c 5,57 €.
Edita preu