REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0139m

Segell de fissura de formigó, amb material termoplàstic.

1,005,245,243,580,2368,32
Segell de fissura superficial de formigó amb material termoplàstic, amb una proporció àmplia/depidddddddd de 2/1 a 1/1.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,07
%02%Costos indirectes0,030,15
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0208kgAdhesiu de cautxú d'asfalt de tipus PB-II0,014,460,04
REU0209uAsfalt elastomèric0,0440,001,40
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,0817,931,431,430,08
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,1514,312,152,150,15
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 8/06/2017
Observacions: Preu CYPE (reparació d’esquerdes i defectes de superfície, amb morter sense ciment) RYY010 14,39 €/m². Ive Ive Rehp11c 5,57 €.
Editar preu