REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0135u

Subministrament i col·locació placa ancoratge HERMS

1,0044,5844,585,660,3412,70
Subministrament i col·locació de placa d'ancoratge HERMS, amb 4 ancoratges de 12 mm, disposada sobre biga de cantell formigó armat, trepants i ancoratge químic amb resina epoxídica tipus DESA-CHEM o similar, vareta roscada galvanitzada 12 mm, rosca i volandera plana, sobre base regularitzada amb morter de resines tipus AplicatecR4 o similar, protecció anticorrosiva amb pintura Thkrom o similar; unitat totalment col·locada, part proporcional bastimentades i mitjans auxilares necessaris, retirada de material sobrant i neteja final.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,11
%02%Costos indirectes0,031,30
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0023uPlaca d'ancoratge HERMS.1,0025,0025,00
REU0150uBroca trepant HILTI TE-CX 8/17.0,088,900,71
REU0164mVareta roscada AM12x1000 HILTI, 4.8 galvanitzada.1,051,922,02
REU0163uVolandera plana A13 / 24 galvanitzada.4,000,050,20
REU0162uFemella hexagonal M12 galvanitzada.4,000,090,36
REU0017uCartutx casa Desa, Chem, resina epoxi acrilat 410 ml.0,928,607,91
REU0031kgMorter estructural de resines, producte Aplicatec R4, en sacs de 25 kg.1,050,650,68
REU0030kgPintura casa TKROM, pot 25kg, imprimació antocorrosiva S / R gris 411 o similar.0,302,090,63
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,2217,933,943,940,22
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,1214,311,721,720,12
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 7/06/2017
Observacions:
Edita preu