REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0135u

Subministrament i col·locació placa ancoratge HERMS

1,0044,5844,585,660,3412,70
Subministrament i col·locació de placa d'ancoratge HERMS, amb 4 ancoratges de 12 mm, disposada sobre biga de cantell formigó armat, trepants i ancoratge químic amb resina epoxídica tipus DESA-CHEM o similar, vareta roscada galvanitzada 12 mm, rosca i volandera plana, sobre base regularitzada amb morter de resines tipus AplicatecR4 o similar, protecció anticorrosiva amb pintura Thkrom o similar; unitat totalment col·locada, part proporcional bastimentades i mitjans auxilares necessaris, retirada de material sobrant i neteja final.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,11
%02%Costos indirectes0,031,30
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0023uPlaca d'ancoratge HERMS.1,0025,0025,00
REU0150uBroca trepant HILTI TE-CX 8/17.0,088,900,71
REU0164mVareta roscada AM12x1000 HILTI, 4.8 galvanitzada.1,051,922,02
REU0163uVolandera plana A13 / 24 galvanitzada.4,000,050,20
REU0162uFemella hexagonal M12 galvanitzada.4,000,090,36
REU0017uCartutx casa Desa, Chem, resina epoxi acrilat 410 ml.0,928,607,91
REU0031kg1,050,650,68
REU0030kg0,302,090,63
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,2217,933,943,940,22
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,1214,311,721,720,12
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 7/06/2017
Observacions:
Edita preu