REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0134u

Mesures de Seguretat-Salut i Gestió de Residus.

1,0077,2577,25
Mesures en matèria de seguretat i salut i gestió de residus a adoptar per l'Empresa Contractista de les obres per tal que pugui dur a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament sota el control del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut i Gestió de Residus durant l'execució de l'obra, d'acord amb els estudis i plans corresponents i amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre. A valorar en els Estudis de Seguretat i Salut i Gestió de Residus.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,032,25
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0589uMesures de Seguretat-Salut i Gestió de residus en obra. Repercussió mitjana del 2,5% Pem.1,0075,0075,00
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 7/06/2017
Observacions:
Edita preu