REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0133u

Col·locació Placa d'ancoratge acer S-275-JR, 250x250x10 mm.

1,0042,6342,637,400,6417,36
Subministrament i col·locació de placa d'ancoratge acer S-275-JR i dimensions 250x250x10 mm, amb 4 forats de 14 mm, disposada sobre biga de cantell formigó armat, trepants i ancoratge químic amb resina epoxídica tipus DESA-CHEM o similar, vareta roscada galvanitzada 12 mm, rosca i volandera plana, sobre base regularitzada amb morter de resines tipus AplicatecR4 o similar, protecció anticorrosiva amb pintura Thkrom o similar, i unió soldada d'angular L100x100x10 mm com a element de suport per la bigueta; unitat totalment col·locada, part proporcional bastimentades i mitjans auxilares necessaris, retirada de material sobrant i neteja final.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,15
%02%Costos indirectes0,031,24
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0200uBard ceràmic 100x25x3,5 cm.1,0020,2520,25
REU0031kgMorter estructural de resines, producte Aplicatec R4, en sacs de 25 kg.1,700,651,11
REU0030kgPintura casa TKROM, pot 25kg, imprimació antocorrosiva S / R gris 411 o similar.0,652,091,36
REU0164mVareta roscada AM12x1000 HILTI, 4.8 galvanitzada.1,051,922,02
REU0163uVolandera plana A13 / 24 galvanitzada.4,000,050,20
REU0162uFemella hexagonal M12 galvanitzada.4,000,090,36
REU0165kgSubministrament de Perfil angular L100x100x10 mm.0,120,760,09
REU0150uBroca trepant HILTI TE-CX 8/17.0,088,900,71
REU0017uCartutx casa Desa, Chem, resina epoxi acrilat 410 ml.0,908,607,74
REU0067hEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica.0,253,090,770,770,25
MOU0022hOficial 1ª soldador. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,1117,931,971,970,11
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,1817,933,233,230,18
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,1014,311,431,430,10
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 7/06/2017
Observacions: Preu Cype (placa d'ancoratge 250x250 mm, espessor 12 mm, sense perfil angular soldat) EAS006 31,27 €. Preu IVE (placa d'ancoratge 250x250 mm, espessor 12 mm, sense perfil angular soldat) EEZP1aabaaa 15,87 €.
Edita preu