REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0130m

Formació del pas de ceràmica a l'escala.

1,0019,7219,729,530,5748,33
Formació d'esglaonat d'escala amb maó ceràmic buit rebut amb morter de ciment M-5, sobrela llosa o volta d'escala, com base per la posterior col·locació de l'acabat d'esglaonat. Inclou: Replanteig i traçat de l'esglaonat en murs. Estesa de cordill entre el primer esglaó i l'últim. Neteja i humectació de la llosa. Formació d'esglaonat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud de l'eix del recorregut de l'escala, mesurada enprojecció horitzontal.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,19
%02%Costos indirectes0,030,57
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0190uDoble maó de ceràmica buida, per recobriment, 33x16x7 cm, segons Une-EN 771-1.31,000,206,20
REU0104CEM II/B-P 32,5 N Tipus M-5 Mortar de ciment, fet de treball amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/6.0,03115,503,23
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,3817,936,816,810,38
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,1914,312,722,720,19
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 7/06/2017
Observacions: CYPE Preu Hyp010 € 17,96 €. Preu IVE EFFW4A 10,37 €
Editar preu