REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0129

Mur de fàbrica de càrrega 1/2 peu gruix.

1,0028,9128,9117,361,0460,05
Mur de càrrega, de 1/2 peu d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic perforat (panal), per revestir, 24x12x9 cm, rebuda amb morter de ciment M-5, fins i tot bastimentades i mitjans auxiliars fins a una alçada màxima de 3 m, retirada d'enderrocs, neteja i càrrega en contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,35
%02%Costos indirectes0,030,83
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0189uMaó ceràmic perforat (panal), per revestir, 24x12x9 cm, segons UNE-EN 771-1.43,050,198,18
REU0104Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.0,02115,502,19
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,6917,9312,4112,410,69
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,3514,314,954,950,35
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre ruiz
Validat amb data 7/06/2017
Observacions: Preu Cype FEF010 25,46 €. Preu IVE EFFC1bdfa 31,12 €. Preu ITeC (maó perforat 24 x 11,5 x 10 cm) K612E11K 38,02 €. Preu ACAE UGEN_E06LP2 22,52 €.
Edita preu