REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0128

Transport residus barreja, en contenidor 4 m³

1,0036,6236,62
Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i / o demolició, amb contenidor de 4,2 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,031,07
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU01881,0035,5535,55
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 7/06/2017
Observacions: Preu Cype GRA010 38,94 €. Preu IVE GGCR2abb 6,43 €. Preu ITeC (amb contenidor de 5 m³) E2R540E0 22,61 €. Preu ACAE UGEN_E01DTT2 12,97 €.
Edita preu