REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0128

Barreges de residus de transport, al contenidor 4 m³

1,0036,6236,62
La barreja de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb un contenidor específic, a un abocador específic, instal·lació de la construcció i tractament de residus de demolició externa a l'obra o al centre de valorització o eliminació de residus.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,031,07
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0188Càrrega i canvi de contenidor de 4,2 m³, per a la recollida de barreges sense classificar els residus inerts produïts en les obres de construcció i/o demolició, col·locats al treball al peu de càrrega, inclosos el servei de lliurament, el lloguer i el cost de l’abocament.1,0035,5535,55
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 7/06/2017
Observacions: CYPE GR010 38,94 € 38,94. Preu Ive GGCR2ABB 6,43 €. Preu ITEC (amb 5 m³ Container) E2R540E0 22,61 €. ACAE Preu UGEN_E01DTT2 12,97 €.
Editar preu