REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0127

Transport de residus i/o fusta inerts metàl·lics amb contenidor.

1,0038,8838,88
Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb un contenidor de 4,2 m³, a un abocador específic, instal·lació de la construcció i tractament de residus de demolició extern a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,031,13
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0186Càrrega i canvi de contenidor de 4,2 m³, per a la recollida de residus i/o fusta inerts metàl·lics, produïts en obres de construcció i/o demolició, col·locades al treball de càrrega, incloent -hi el servei de lliurament, lloguer i abocament.1,0037,7537,75
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 7/06/2017
Observacions: CYPE GR010 31,63 €. Preu Ive GGCR2DBB 6,43 €. Preu ITEC (amb 5 m³ Container) E2R540E0 22,61 €. ACAE Preu UGEN_E01DTT2 12,97 €.
Editar preu