REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0126

Transport de residus inerts i/o formigó amb contenidor.

1,0034,8134,81
Transport de residus inerts de formigó, maons, rajoles i material de ceràmica, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb un contenidor de 4,2 m³, a abocador específic, instal·lació de la construcció de la construcció i demolició de residus externs i demolició extern Centre d’eliminació.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,031,01
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0187Càrrega i canvi de contenidor de 4,2 m³, per a la recollida de residus de formigó inerts produïts en les obres de construcció i/o demolició, col·locats al treball al peu de càrrega, inclosos el lliurament, el lloguer i el cost d'abocament.1,0033,8033,80
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 7/06/2017
Observacions: CYPE GR010 Preu 19,47 €. Preu Ive GGCR2ABB 6,43 €. Preu ITEC (amb 5 m³ Container) E2R540E0 22,61 €. ACAE Preu UGEN_E01DTT2 12,97 €.
Editar preu