REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0124

Demolició d'escala metàl·lica simple.

1,0019,2719,2718,351,3795,23
Demolició de muntant metàl·lica d'escala, formada per peces simples de perfils laminats, esglaons i barana d'acer, amb equip de oxitall. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,37
%02%Costos indirectes0,030,55
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0182hEquip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente.0,357,372,582,580,35
MOU0022hOficial 1ª soldador. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,3317,935,925,920,33
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,6914,319,859,850,69
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 7/06/2017
Observacions: Preu Cype DEA060 13,21 €. Preu ITeC K2148HD1 12,15 €. Preu ACAE UGEN_E01DSA3 56,32 €.
Edita preu