REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0124

Demolició senzilla d’escala metàl·lica.

1,0019,2719,2718,351,3795,23
Demolició de l'escala metall Zanca, formada per peces simples de perfils laminats, passos i barana d'acer, amb equips d'oxicort. Fins i tot part proporcional de la neteja, la recollida, la retirada i la càrrega manual de deixalles al camió o al contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,37
%02%Costos indirectes0,030,55
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0182hEquips d’oxicor, amb acetilè com a combustible i oxigen com a oxidant.0,357,372,582,580,35
MOU0022h1er oficial de soldadors. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,3317,935,925,920,33
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,6914,319,859,850,69
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 7/06/2017
Observacions: CYPE DEA060 13,21 €. ITEC Preu K2148HD1 12,15 €. ACAE Preu UGEN_E01DSA3 56,32 €.
Editar preu