REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0123u

Ajudes de paleta per a reconeixement estructural

1,00810,49810,49573,2535,0070,73
Ajudes de paleta per a l'execució de cates de comprovació en reconeixement estructural d'edifici existent, consistent en 6 tasts de 10x10 cm en pilar i / o bigues fins a arribar a el formigó estructural, 1 tast a base de fonamentació de 0,60x0,60x1,10 m de profunditat fins a trobar la sabata, i 4 tasts de 0,40x0,40 aproximadament en fals sostre d'habitatge per accedir a la cara inferior de forjat, fins i tot reposició de les cates al seu estat inicial, tapat de regates, reposició de revestiments, tapat de pou amb farciment de terres compactades, solera i pavimentat similar, i tapat de buit en fals sostre amb placa d'escaiola i pintat de la seva superfície, fins i tot bastimentades necessaris i mitjans auxiliars, retirada de runes, material sobrant i neteja final.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,0211,47
%02%Costos indirectes0,0323,27
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0181uEquip i mitjans auxiliars per a la realització Tasts de Reconeixement estructural en edifici existent, considerant 2 operaris una jornada de treball.2,2590,00202,50
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació20,0017,93358,60358,6020,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació15,0014,31214,65214,6515,00
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 7/06/2017
Observacions: sense referències
Edita preu