REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0122u

Ajudes de paleta per a l'execució de cales (20 UI)

1,00600,48600,48483,6030,0080,54
Ajudes de paleta per a la reposició de cales executades en un edifici amb 20 unitats d'inspecció, consistent en la reposició i pintura del revestiment en la zona afectada, de dimensions no majors a 0,50x0,50 m, sense aportació de materials d'acabat. Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció prèvia de la zona de treball i retirada de runa i neteja. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m, ni preparació prèvia de la cata (picat de revestiments, obertura de buits en falsos sostres, etc.) ni reposició de revestiments singulars.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,029,67
%02%Costos indirectes0,0317,21
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0180uEquip i mitjans auxiliars per a l'execució de cates en elements estructurals o constructius d'edifici.2,0045,0090,00
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació15,0017,93268,95268,9515,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació15,0014,31214,65214,6515,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions:
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu