REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0122u

Ajudes de paleta per a l'execució de cales (10 UI)

1,00232,55232,55177,3311,0076,25
Ajudes de paleta per a l'execució i reposició de cales en un edifici amb 10 unitats d'inspecció, consistent en l'execució, reposició i pintura del revestiment en la zona afectada, de dimensions no majors a 0,50x0,50 m, sense aportació de materials d'acabat. Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció prèvia de la zona de treball i retirada de runa i neteja. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m, ni preparació prèvia de la cata (picat de revestiments, obertura de buits en falsos sostres, etc.) ni reposició de revestiments i acabats.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,023,55
%02%Costos indirectes0,036,67
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0180uEquipament i suports auxiliars per a l'execució de tastos en elements estructurals o constructius de l'edifici.1,0045,0045,00
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació5,5017,9398,6298,625,50
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació5,5014,3178,7178,715,50
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 23/10/2018
Observacions: Preu donat per constructor
Editar preu