REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0120m

Demolició de escopidor ceràmic ample 25 cm.

1,009,139,138,700,5495,29
Demolició de escopidor ceràmic situat entre els brancals de l'buit cobrint els ampits, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,17
%02%Costos indirectes0,030,26
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,2717,934,844,840,27
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,2714,313,863,860,27
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 7/06/2017
Observacions: Preu Cype DHE100 4,29 €. Preu ITeC K2183971 3,32 €.
Edita preu