REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0118u

Rebut de fusteria exterior. Fins a 3 m².

1,0048,3448,3437,082,3076,71
Col·locació i fixació de fusteria exterior de fins a 2 m² de superfície, mitjançant rebut a el parament de les patilles d'ancoratge amb morter de ciment hidròfug M-5.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,74
%02%Costos indirectes0,031,39
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0013Morter de ciment CEM II / BP 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1 / 6.nsulteu els Instruccions d'Ús, amb pp Malla de fibra de vidre teixida , amb impregnació de PVC, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 115 a 125 g / m² i 500 μ d'espessor, per a armar gotejats tradicionals, esquerdejats i morters.0,08117,009,13
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació1,1517,9320,6220,621,15
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació1,1514,3116,4616,461,15
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 6/06/2017
Observacions: Preu Cype (entre 2 i 4 m²) HYR040 38,41 €. Partides similars: Preu IVE (rebut de bastiment de base, superfície <2 m²) EFTY5aaaa 7,99 €. Preu ITeC (col·locació de marc d'acer) EAY1A330 12,37 €. Preu ACAE (rebut i col·locació de bastiments i bastiments de base, superfície <2 m²) UGEN_E06RC4 15,51 €.
Edita preu