REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0114

Sanejat de l'revestiment en ampit de terrasses. sup 30%.

1,0015,8115,8110,530,6466,60
Sanejat de el revestiment dels ampits de terrassa, consistent en el picat puntual de les zones en mal estat i reconstrucció amb morter de ciment dosificació 1: 6, fins i tot retirada de material sobrant i neteja.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,21
%02%Costos indirectes0,030,45
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0104Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.0,04115,504,62
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,3817,936,816,810,38
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,2614,313,723,720,26
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 6/06/2017
Observacions: Partides similars: Preu Cype (reparació de revestiment de morter amb defectes superficials, amb morter acrílic, en tota la seva superfície, per rebre acabat) RYY010 16,68 €. Preu IVE (sanejat petos i cassetó, amb reposició de làmina impermeabilitzant i cavallons, màxim 30% de la seva superfície) RQAP4a 37,41 €. Preu ITeC (sanejament de sòcol exterior amb arrebossat, en tota la seva superfície, amb capa d'acabat) 481RA133 89,85 €.
Edita preu