REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0114

Salut del recobriment a Terrazas Everfect. SUP 30%.

1,0015,8115,8110,530,6466,60
Valorat pel recobriment de la terrassa antepeches, que consisteix en la picada puntual de les zones en mal estat i la reconstrucció amb dosificació de morter de ciment 1: 6, fins i tot la retirada de l'excés de material i la neteja.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,21
%02%Costos indirectes0,030,45
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0104CEM II/B-P 32,5 N Tipus M-5 Mortar de ciment, fet de treball amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/6.0,04115,504,62
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,3817,936,816,810,38
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2614,313,723,720,26
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 6/06/2017
Observacions: Jocs similars: el preu de CYPE (reparació de recobriment de morter amb defectes superficials, amb morter acrílic, a tota la seva superfície, per rebre acabat) RYY010 16,68 €. Ive Price (SanNeado Petos i Caseton, amb substitució de la làmina impermeable i Albardillas, el 30% màxim de la seva superfície) RQAP4A 37,41 €. Preu ITEC (sanejament de soca exterior amb controls, a tota la seva superfície, amb capa final) 481RA133 89,85 €.
Editar preu