REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0112

Enrajolat sobre suport de morter ciment o formigó, amb adhesiu C2.

1,0032,0332,0320,951,3065,41
Subministrament i col·locació d'enrajolat amb gres esmaltat, 1/0 / - / E (parament, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; exterior, tipus - / E), 20x20 cm, 8 € / m², rebut amb adhesiu de ciment millorat , C2 sense cap característica addicional, color gris. Fins i tot part proporcional de preparació de la superfície suport de morter de ciment o formigó; replanteig, talls, cantoneres de PVC, i junts; rejuntat amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,42
%02%Costos indirectes0,030,92
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0100kgAdhesiu de ciment millorat, C2, segons UNE-EN 12004, color gris.3,000,411,23
REU0101mCantonera de PVC en cantonades enrajolades.0,010,500,01
REU0102Rajola ceràmica de gres esmaltat 1/0 / - / E, 20x20 cm, 8,00 € / m².1,058,008,40
REU0103kgMorter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.0,100,980,10
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,6517,9311,6511,650,65
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,6514,319,309,300,65
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 6/06/2017
Observacions: Preu Cype RAG015 20,94 €. Preu IVE (preu rajola 15,53 € / m²) ERPA4bbfa 32,80 €. Preu ITeC (rajola preu mitjà) E82B543K 28,47 €. Preu ACAE UIBMM071UM3J 28,37 €.
Edita preu