REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0111u

Aixecat de fusteria exterior. fins a 3 m².

1,0019,7419,7418,801,2095,24
Aixecat de fusteria acristallada de qualsevol tipus situada en façana, de menys de 3 m² de superfície, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,38
%02%Costos indirectes0,030,56
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,4517,938,078,070,45
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,7514,3110,7310,730,75
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 5/06/2017
Observacions: Preu Cype DLC010 9,14 €. Preu IVE DDDF6aa 6,02 €. Preu ITeC K21A2011 16,60 €. Preu ACAE (arrencada manual fusteria metàl·lica) UGEN_E01DKA3 11,40 € / m².
Edita preu