REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0110u

PTD Tissores, 18 m. alçada.

1,00200,85200,85
PTD TISSORS: per lloguer de lloguer de 18 m alçada de treball màxima. Fins i tot part proporcional de l’assegurança de manteniment i responsabilitat civil.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,035,85
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0099dPTD18 M -Tisores de treball altes per a la màxima feina, fins i tot una assegurança de manteniment i responsabilitat civil.1,00195,00195,00
Observacions:
Sense incloure el transport o la retirada de la màquina elevadora. Transport per camió Gondola. Cost de transport de lliurament (120 €) i cost de retirada (120 €).
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 5/06/2017
Observacions: Preu CYPE 0xp010 165,29 €. Ive MMAR1ABB Preu 169,95 €.
Editar preu