REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0110u

Lloguer de plataforma elevadora tisora ​​PTD, de 18 m. alçada.

1,00200,85200,85
Lloguer diari de plataforma elevadora de tisora ​​PTD de 18 m d'alçada màxima de treball. Fins i tot part proporcional de manteniment i assegurança de responsabilitat civil.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,035,85
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0099dLloguer diari de plataforma elevadora de tisora ​​PTD18 m d'alçada màxima de treball, fins i tot manteniment i assegurança de responsabilitat civil.1,00195,00195,00
Observacions:
No inclòs el transport ni la retirada de la màquina elevadora. Transport mitjançant camió gòndola. Cost transport de lliurament (120 €) i cost de retirada (120 €).
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 5/06/2017
Observacions: Preu Cype 0XP010 165,29 €. Preu IVE MMAR1aebb 169,95 €.
Edita preu