REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0109d

Lloguer de plataformes d’ascensors articulats amb cistella 18/21 m. alçada.

1,00142,14142,14
Diario de la cistella d’elevació del braç articulat de 18-21 m Alçada màxima de treball. Fins i tot part proporcional de l’assegurança de manteniment i responsabilitat civil.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,034,14
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0098dDiario de la plataforma d’elevació de braços articulats de 16 m d’alçada màxima, fins i tot l’assegurança de manteniment i responsabilitat civil.1,00138,00138,00
Observacions:
Sense incloure el transport o la retirada de la màquina elevadora. Transport per camió Gondola. Cost de transport de lliurament (120 €) i cost de retirada (120 €).
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 5/06/2017
Observacions: Preu CYPE 0xp010 143,31 €. Preu Ive MMAR2ACAA 133,90 €. Preu ITEC (amortització diària de la plataforma d’elevació telescòpica articulada) K12CAAAA 313,92 €.
Editar preu