REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0109d

Lloguer de plataforma elevadora articulada amb cistella 18/21 m. alçada.

1,00142,14142,14
Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat de 18-21 m d'alçada màxima de treball. Fins i tot part proporcional de manteniment i assegurança de responsabilitat civil.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,034,14
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0098dLloguer diari de plataforma elevadora de braç articulat de 16 m d'alçada màxima de treball, fins i tot manteniment i assegurança de responsabilitat civil.1,00138,00138,00
Observacions:
No inclòs el transport ni la retirada de la màquina elevadora. Transport mitjançant camió gòndola. Cost transport de lliurament (120 €) i cost de retirada (120 €).
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 5/06/2017
Observacions: Preu Cype 0XP010 143,31 €. Preu IVE MMAR2acaa 133,90 €. Preu ITeC (amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada) K12CAAAA 313,92 €.
Edita preu