REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0108

Pintura plàstica acrílica sobre paraments exteriors. Façanes.

1,009,419,415,170,3454,94
Revestiment decoratiu de façanes amb pintura plàstica llisa, per a la realització de la capa d'acabat en revestiments continus de doble capa; neteja i fregat previ del suport de morter industrial, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,1 l / m² cada mà), a més de tractament contra la presència de floridura o humitats en un 10% de la seva superfície.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,10
%02%Costos indirectes0,030,27
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0094lSolució d'aigua i lleixiu al 10%.0,035,000,15
REU0095lEmulsió, combinat de substàncies actives en fase aquosa, de forta acció bactericida i algicida, color blanc, aplicat amb brotxa o corró.0,037,660,19
REU0096lPintura d'autoneteja a base de resines de Pliolite i dissolvents orgànics, resistent a la intempèrie, aigua de pluja, ambients marins i pluja àcida, color blanc, acabat mat, aplicada amb brotxa, corró o pistola.0,1511,161,67
REU0097lPintura plàstica per exterior a base d'un copolímer acrílic-vinílic, impermeable a l'aigua de pluja i permeable al vapor d'aigua, antifloridura, color blanc, acabat mat, aplicada amb brotxa, corró o pistola.0,209,311,86
MOU0003hOficial de primera pintor0,1715,702,672,670,17
MOU0004hAjudant de pintor0,1714,702,502,500,17
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?