REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0107u

Muntatge i desmuntatge de marquesina per a pas de vianants. Tram 15 ml.

1,00550,17550,17
Muntatge i desmuntatge d'estructura de protecció per a pas de vianants, amb pas lliure d'1,5 m d'amplada i 3,0 m d'alçada, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, amb sostre superior per a protecció de vianants, i visera en angle de 45 ° per evitar la caiguda d'objectes, preparada per a la col·locació posterior d'una bastimentada en alçada que servirà de base per a l'execució de façana de 15 m, segons plànols de muntatge. Fins i tot accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,0316,02
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0092uRepercussió, per m, de muntatge d'estructura de protecció per a pas de vianants, marquesina, amb pas lliure d'1,5 m d'amplada i 3,0 m d'alçada, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, complint amb les normes UNE-eN 12810 i UNE-eN 12811, amb sostre superior per a protecció de vianants amb visera en angle de 45 ° per evitar el risc de caiguda d'objectes.15,0023,36350,40
REU0093uRepercussió, per ml. de transport d'estructura de protecció per a pas de vianants, marquesina, amb pas lliure d'1,5 m d'amplada i 3,0 m d'alçada, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, complint amb les normes UNE-eN 12810 i UNE-eN 12811, amb sostre superior per a protecció de vianants sense visera en angle de 45 ° per evitar el risc de caiguda d'objectes.15,0012,25183,75
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 2017-06-05
Observacions: Preu Cype 0XA132 855,83 €.
Edita preu