REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0106u

Transport i retirada de plataforma suspesa. 2 ml.

1,00454,23454,23
Transport a obra i retirada de plataforma suspesa d'accionament motoritzat, de 2 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en paraments verticals de fins a 30 m d'alçada, composta per entornpeu, baranes, aparell elevador , cables i estructura de suspensió, sistema anticaigudes, pescants de suspensió i altres dispositius de seguretat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,0313,23
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0091uTransport a obra i retirada de plataforma suspesa d'accionament motoritzat, de 2 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en paraments verticals de fins a 30 m d'alçada, composta per entornpeu, baranes, aparell elevador , cables i estructura de suspensió, sistema anticaigudes, pescants de suspensió i altres dispositius de seguretat.2,10210,00441,00
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 5/06/2017
Observacions: Preu Cype 0XA120 493,73 €.
Edita preu