REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0105u

Lloguer de plataformes suspeses. 2-8 ml.

1,00306,17306,17
Lloguer, per a 30 calendari, de plataforma suspesa de tracció manual, de 2-8 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en parets verticals de fins a 30 m d'altura, compostos per rol, baranes, ascensor, ascensor, Cables i estructura de suspensió, sistema anticajas, peixos de pesca en suspensió i altres dispositius de seguretat. Fins i tot una revisió mensual, per garantir la vostra estabilitat i condicions de seguretat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,038,92
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0090uDiario de la plataforma en suspensió de la unitat, de 2 m de longitud, format per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en parets verticals de fins a 30 m d'alçada, compost per rol, baranes, equipament d'ascensor, cables i cables, cables i cables i estructura de suspensió, sistema antic, peix de suspensió i altres dispositius de seguretat.145,002,05297,25
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 5/06/2017
Observacions: Preu CYPE (longitud 2 m) 0XA115 92,27 €. IVE Preu (longitud 2m) MMAS1A 270,30 €. Preu ITEC (pont vacant metàl·lic diari) L1216360 1,41 €/m.
Editar preu