REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0105u

Lloguer de plataforma suspesa. 2-8 ml.

1,00306,17306,17
Lloguer, durant 30 dies naturals, de plataforma suspesa d'accionament manual, de 2-8 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en paraments verticals de fins a 30 m d'alçada, composta per entornpeu, baranes, aparell elevador, cables i estructura de suspensió, sistema anticaigudes, pescants de suspensió i altres dispositius de seguretat. Fins i tot revisió mensual, per garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,038,92
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0090uLloguer diari de plataforma suspesa d'accionament manual, de 2 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en paraments verticals de fins a 30 m d'alçada, composta per entornpeu, baranes, aparell elevador, cables i estructura de suspensió, sistema anticaigudes, pescants de suspensió i altres dispositius de seguretat.145,002,05297,25
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 5/06/2017
Observacions: Preu Cype (longitud 2 m) 0XA115 92,27 €. Preu IVE (longitud 2 m) MMAS1a 270,30 €. Preu ITeC (amortització diària de pont penjant metàl·lic) L1216360 1,41 € / m.
Edita preu