REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0104u

Assemblea i desmuntatge de la plataforma suspesa. 2-8 ml

1,00980,25980,25
Muntatge i desmuntatge de la plataforma suspesa de la unitat motoritzada, de 2-8 m de llarg, format per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en parets verticals de fins a 30 m d'altura.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,0328,55
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0088uMuntatge de plataformes de tracció motoritzada en suspensió, de 2 m de longitud, format per un o més mòduls d'amplada de 90 cm, per treballar en parets verticals de fins a 30 m d'alçada, compost per rol, baranes, equipament de l'ascensor, cables i estructura de suspensió, sistema anticiac, Pesca de suspensió i altres dispositius de seguretat.1,55335,00519,25
REU0089uUnitat motoritzada de desmuntatge de plataformes suspeses, de 2 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en parets verticals de fins a 30 m d'alçada, compost per rol, baranes, equipament ascensor, cables i estructura de suspensió, sistema anticíac , Pesca de suspensió i altres dispositius de seguretat.1,55279,00432,45
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 5/06/2017
Observacions: Preu CYPE (longitud 2 m) 0XA135 620,54 €. Preu Ive MMAS2A 628,51 €. Preu ITEC L1214361 36,85 €/m.
Editar preu