REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0104u

Muntatge i desmuntatge de plataforma suspesa. 2-8 ml

1,00980,25980,25
Muntatge i desmuntatge de plataforma suspesa d'accionament motoritzat, de 2-8 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en paraments verticals de fins a 30 m d'alçada.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,0328,55
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0088uMuntatge de plataforma suspesa d'accionament motoritzat, de 2 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en paraments verticals de fins a 30 m d'alçada, composta per entornpeu, baranes, aparell elevador, cables i estructura de suspensió, sistema anticaigudes, pescants de suspensió i altres dispositius de seguretat.1,55335,00519,25
REU0089uDesmuntatge de plataforma suspesa d'accionament motoritzat, de 2 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en paraments verticals de fins a 30 m d'alçada, composta per entornpeu, baranes, aparell elevador, cables i estructura de suspensió, sistema anticaigudes, pescants de suspensió i altres dispositius de seguretat.1,55279,00432,45
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 5/06/2017
Observacions: Preu Cype (longitud 2 m) 0XA135 620,54 €. Preu IVE MMAS2a 628,51 €. Preu ITeC L1214361 36,85 € / m.
Edita preu