REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0103u

Transport i retirada de bastida tubular de façana. 250 m².

1,00498,57498,57
Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'alçada màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 250 m².
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,0314,52
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0087uRepercussió, per m², de transport a obra i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, de 10 m d'alçada màxima de treball, constituït per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, fabricat segons les exigències de qualitat recollides en la norma UNE-eN ISO 9001 i complint amb les normes UNE-eN 12810 i UNE-eN 12811; compost de plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'alçada, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a execució de façana; fins i tot xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%.252,111,92484,05
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 5/06/2017
Observacions: Preu Cype 0XA120 493,73 €.
Edita preu