REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0102u

Façana de bastides tubulars per llogar 30 dies. Superfície 250 m².

1,00695,25695,25
Lloguer, per a 30 calendari, duplicitat de bastida tubular normalitzada d’elements verticals, compostos per plataformes de treball de 60 cm d’amplada, disposades cada 2 m d’alçada, escala interior amb trampolí, barana posterior amb dues barres i rol i barana frontal amb una barra; Per a l'execució de la façana de 250 m², considerant com a superfície de façana el resultat del producte de la projecció vegetal del perímetre més sortint de la façana a causa de l'alçada màxima de treball de la bastida. Fins i tot part proporcional de la xarxa flexible, mosquitera monofilament neta, 100%polietilè ..
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,0320,25
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0086uLloguer de diaris de m² de bastida tubular normalitzada vertical, fabricada segons els requisits de qualitat recollits a la norma ISO 9001 UNE-EN i complint els estàndards UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811; Compostos per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'alçada, escala interior amb barana posterior, amb dues barres i rol, i barana frontal amb una barra; per a l'execució de façanes; Fins i tot xarxa flexible, mosquitera monofilament neta, 100%polietilè.7.500,000,09675,00
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 5/06/2017
Observacions: CYPE 0XA110 803,15 €. Preu ive Mmat2a (250m² x 2,88 €/m²) = 720 €. Preu ITEC (Daily Amortització Metàlica Tubular Metallic, Alçada <= 2 M) L1215250 € 0,09/m². Preu ACAE (lloguer i instal·lació d’1 mes, alçada <8 m) PGENA04.0024 (250m² x 7,66 €/m²) = 1915 €.
Editar preu