REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0100u

Tancaments, 2 fulles corredisses balcó 1300x2450 mm., Sense persiana.

1,00444,70444,70165,489,9037,21
Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat color blanc, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini, corredissa simple, de 1,30 x 2,45 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat de l'procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Fins i tot part proporcional de grapes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega de vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,023,31
%02%Costos indirectes0,0312,86
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0073Perfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de marc guia superior, marc guia inferior, lateral, marc fulles, ribets, esquadres, ferramentes de la finestra corredissa, gamma bàsica, amb el certificat de qualitat EWAA-EURAS (QUALANOD).3,1882,72263,05
MOU0013hOficial 1ª Serraller. Nivell professional VIII (Font: IVE). / Més informació4,9517,9388,7588,754,95
MOU0014hAjudant de manyà. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació4,9515,5076,7376,734,95
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 03/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 5/06/2017
Observacions: Preu Cype LCL060 245,48 €. Preu IVE (buit obra 135x240 cm) EFTL25cgna 181,91 €. Preu ITeC (buit obra 150x220 cm, sobre bastiment de base) EAF5J734 445,87 €.
Editar preu