REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0100u

Fusteria exterior d'alumini, 2 llençols Balcó 1300x2450 mm., Sense cecs.

1,00444,70444,70165,489,9037,21
Subministrament i muntatge de fusteria d’alumini, laca blanca, amb 60 micres de pel·lícula seca mínima, per a finestra d’alumini, diapositiva simple, 1,30 x 2,45 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulls i amb premarco. El gruix i la qualitat del procés lacat garantits per l'etiqueta Qualicoat. Compost per perfils extruïts que formen marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, maquinari penjat i obrint, juntes de vidre EPDM, cargols d’acer inoxidable, elements d’escenificació, accessoris i eines màximes de mecanitzat. Fins i tot part proporcional de les urpes de fixació, les juntes de segellat perimetral mitjançant un cordó neutre de silicona i una configuració final al lloc. Preparat al taller, amb classificació a la permeabilitat aèria segons UNE-EN 12207, la classificació a l'estany d'aigua segons UNE-EN 12208 i la classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntat i provat per la companyia d'instal·lador a través del corresponent Proves de servei (incloses en aquest preu).
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,023,31
%02%Costos indirectes0,0312,86
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0073Perfil d'alumini anoditzat natural, per conformar la Guia Marco Superior, el marc de la guia inferior, lateral, els marcs, els junks, els equips, les finestres de l'escut, el rang bàsic, amb el certificat de qualitat Ewaa-Euras (QuatAnod).3,1882,72263,05
MOU0013h1r Locksmith. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació4,9517,9388,7588,754,95
MOU0014hAssistent de Cerrajero. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació4,9515,5076,7376,734,95
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 03/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 5/06/2017
Observacions: CYPE Preu LCL060 245,48. IVE Preu (treball buit 135x240 cm) EFTL25CGNA 181,91 €. Preu ITEC (Hollow Work 150x220 cm, a Premarco) EAF5J734 445,87 €.
Editar preu