REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0099u

Fusteria exterior d'alumini 2 llençols de 80x85 cm, sense cecs.

1,00228,91228,91162,839,7671,13
Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, laca blanca, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per a finestra d'alumini, diapositives simples, 80x85 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles i amb pre -marco. El gruix i la qualitat del procés lacat garantits per l'etiqueta Qualicoat. Compost per perfils extruïts que formen marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, maquinari penjat i obrint, juntes de vidre EPDM, cargols d’acer inoxidable, elements d’escenificació, accessoris i eines màximes de mecanitzat. Fins i tot part proporcional de les urpes de fixació, les juntes de segellat perimetral mitjançant un cordó neutre de silicona i una configuració final al lloc. Preparat al taller, amb classificació a la permeabilitat aèria segons UNE-EN 12207, la classificació a l'estany d'aigua segons UNE-EN 12208 i la classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntat i provat per la companyia d'instal·lador a través del corresponent Proves de servei (incloses en aquest preu).
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,023,26
%02%Costos indirectes0,036,57
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0073Perfil d'alumini anoditzat natural, per conformar la Guia Marco Superior, el marc de guia inferior, el costat, els marcs, els junks, els equips, les finestres de l'escut, el rang bàsic, amb el certificat de qualitat Ewaa-Euras (QuatAnod).0,6882,7256,25
MOU0013h1r Locksmith. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació4,7517,9385,1785,174,75
MOU0014hAssistent de Cerrajero. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació5,0115,5077,6677,665,01
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 5/06/2017
Observacions: CYPE Preu LCL060 126,16 €. IVe Price (Hollow Work 90x90 cm, en pre -incertesa) EFTL25HDDA 90,52 €. Preu ITEC (Hollow Work 120x120 cm, a pre -SEAL) EAF18135 217,02 €.
Editar preu