REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0099u

Fusteria exterior d'alumini 2 fulles corredisses 80x85 cm, sense persiana.

1,00228,91228,91162,839,7671,13
Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat color blanc, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini, corredissa simple, de 80x85 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat de l'procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Fins i tot part proporcional de grapes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega de vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,023,26
%02%Costos indirectes0,036,57
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0073Perfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de marc guia superior, marc guia inferior, lateral, marc fulles, ribets, esquadres, ferramentes de la finestra corredissa, gamma bàsica, amb el certificat de qualitat EWAA-EURAS (QUALANOD).0,6882,7256,25
MOU0013hOficial 1ª Serraller. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació4,7517,9385,1785,174,75
MOU0014hAjudant de manyà. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació5,0115,5077,6677,665,01
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 5/06/2017
Observacions: Preu Cype LCL060 126,16 €. Preu IVE (buit obra 90x90 cm, sobre bastiment de base) EFTL25hdda 90,52 €. Preu ITeC (buit obra 120x120 cm, sobre bastiment de base) EAF18135 217,02 €.
Edita preu