REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0097u

Fusteria exterior d'alumini 2 fulles corredisses 115X120 cm, amb persiana PVC.

1,00345,10345,10166,599,9748,27
Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, lacat color blanc, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per conformat de finestra d'alumini, corredissa simple, de 115x120 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i sense bastiment de base. Gruix i qualitat de l'procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els accessoris. Fins i tot part proporcional de grapes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega de vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,023,33
%02%Costos indirectes0,039,95
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0073Perfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de marc guia superior, marc guia inferior, lateral, marc fulles, ribets, esquadres, ferramentes de la finestra corredissa, gamma bàsica, amb el certificat de qualitat EWAA-EURAS (QUALANOD).1,3882,72114,15
REU0074Persiana de lamel·les enrotllables de PVC, accionament manual mitjançant cinta i recollidor, en fusteria d'alumini, inclús p / p de compacte incorporat (monoblock). Segons UNE-EN 13659.1,6520,6334,04
REU0075mGuia de persiana d'alumini anoditzat natural, amb el certificat de qualitat EWAA-EURAS (QUALANOD) que garanteix el gruix i la qualitat del procés d'anoditzat.2,407,1017,04
MOU0013hOficial 1ª Serraller. Nivell professional VIII (Font: IVE). / Més informació4,9617,9388,9388,934,96
MOU0014hAjudant de manyà. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació5,0115,5077,6677,665,01
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 5/06/2017
Observacions: Preu Cype LCL060 293,48 €. Preu IVE (buit obra 120x120 cm, sobre bastiment de base) EFTL27hffa 192,70 €. Preu ITeC (buit obra 120x120 cm, sobre bastiment de base) EAF18135 217,02 €.
Editar preu